C Sharp Anagram Kelimeleri ,Anagram Sözcükleri Eşleştirip Gruplama

Anagram, bir sözcüğün veya sözcük grubunun harflerinin yer değiştirerek başka bir sözcüğü veya sözcük grubunu oluşturmasıdır.Bazı örnekler ; (çakı,açık,) ,(yar ,ray) ,(form,from),(listen,silent) gibi.

Öncelikle anagram kelimeleri karşılaştıran IEqualityComparer arayüzünden implement edilen AnagramEqualityComparer clasımızı yazalım.

 public class AnagramEqualityComparer : IEqualityComparer<string>
  {
    public bool Equals(string x, string y)
    {
      return getCanonicalString(x) == getCanonicalString(y);
    }
 
    public int GetHashCode(string obj)
    {
      return getCanonicalString(obj).GetHashCode();
    }
 
    private string getCanonicalString(string word)
    {
      char[] wordChars = word.ToCharArray();
      Array.Sort<char>(wordChars);
      return new string(wordChars);
    }
  }

Şimdi Linq yardımıyla ve GroupBy deyimini kullanarak , anagram kelimeleri bularak , kendi içlerinde gruplayalım.Ve Ling GroupBy deyimi içerisinde kelimelerin boşluklarını silelim ve büyük harfe çevirelim.Sonrada ekrana yazdıralım.

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string[] anagrams = { "pide  ", " tay", " edip ", " dipe ", " yat " ,"ankara","akbaba","nakara" ,"babaak","bakaba"};
 
      var orderGroups = anagrams.GroupBy(
        w => w.Trim(),
        a => a.ToUpper(),
        new AnagramEqualityComparer()
      );
 
      foreach (var item in orderGroups)
      {
        foreach (var groups in item.ToList())
        {
          Console.WriteLine(groups.Trim());
        }
        Console.WriteLine("----------------");
      }
 
      Console.ReadLine();
    } 
  }

Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

C sharp Anagram Kelimeler Bulma Ve Gruplama

Bir Cevap Yazın